Uwagi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Uwagi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Łódź, 18 maja 2015 r.

Opinia prof. dr hab. Sławomira Czerczaka ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski