PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2017

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu wyniosła 202,5 tys. PLN i była wyższa o 15,71% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w styczniu 2015 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 022 mln PLN i była większa o 17,76% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla produktów w sprzedaży odręcznej o 25,30%, dla leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 11,82%, a dla recept refundowanych zwiększyła się w tym okresie o 7,40%. Spadek zanotowały jedynie produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż była mniejsza o 13,65% niż w styczniu poprzedniego roku. W porównaniu do grudnia 2016 r. średnia sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 2,79%. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 6,92%, Dla segmentu leków na receptę pełnopłatną zmiana była nieco mniejsza, gdyż nastąpił wzrost o 2,31%. Natomiast w przypadku recept refundowanych wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zmalała w tym okresie o 3,03%. Produkty w ramach importu zanotowały zwiększenie wartości sprzedaży aż o 60,03%.
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2016r. wyniosła 17,22 PLN.

Średnia cena spadła o 2,07% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2016r. wzrosła o 1,17%. W porównaniu do stycznia 2016r. ceny zwiększyły się na produktach w sprzedaży odręcznej o 4,44%, a w segmencie leków pełnopłatnych o 3,02%. W przypadku leków refundowanych cena była prawie na tym samym poziomie co w ubiegłym roku (wzrost o 0,02%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny były niższe dla wszystkich segmentów rynku. Dla leków pełnopłatnych ceny spadły o 0,54%, dla sprzedaży odręcznej spadek wyniósł o 0,46%, a w przypadku leków refundowanych ceny były o 1,10% mniejsze niż w grudniu 2016 r.
Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,42 pp, a w porównaniu do grudnia 2016r. marża wzrosła o 0,75 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o 84,05 mln PLN wyższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 90,56 mln PLN, a wartość segmentu leków pełnopłatnych wzrosła o 14,63 mln PLN. Natomiast wartość segmentu leków refundowanych spadła o 30,00 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) zwiększyły wartość sprzedaży wobec grudnia o 8,86 mln PLN. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 299,08 mln PLN. Leki refundowane zwiększyły wartość sprzedaży o 83,57 mln PLN, a leki pełnopłatne na receptę uzyskały wzrost na poziomie 76,61 mln PLN. Wartość leków sprowadzanych w ramach importu spadła względem stycznia 2016 r. o 3,26 mln PLN.

Opracował: Włoczkowski Adam

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne styczeń 2017 ⇐ więcej (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski