Tabletki ellaOne będą wydawane na receptę

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w tym zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne. 

Projekt wprowadza następującą zmianę w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Dotyczy ona doregulowania dostępu do tabletek ellaOne. W efekcie tych zmian tabletki te będą wydawane na receptę.

Tabletki ellaOne (octan uliprystalu) powrócą do grupy leków, których wydawanie będzie się wiązało ze ściślejszą kontrolą lekarską. Uzasadniają to względy medyczne. Wydawanie leku na receptę to procedura, która ma na celu zapewnienie pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa farmakoterapii. Tymczasem obecnie już bardzo młode osoby (nawet po 15. roku życia) mogą bez kontroli lekarskiej kupić i stosować ten środek.

Źródło informacji: mz.gov.pl

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski