Interpelacja w sprawie nieprawidłowości funkcjonowania aptek oraz działów farmacji szpitalnej

Interpelacja nr 9896

do ministra zdrowia
w sprawie nieprawidłowości funkcjonowania aptek oraz działów farmacji szpitalnej

Zgłaszający: Grzegorz Furgo
Adresat: minister zdrowia ⇐ więcej
Data wpływu: 03-02-2017
Data wysłania: 13-02-2017

Panie Ministrze!

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła w lokalnym wymiarze, jak prowadzone są apteki oraz działy farmacji szpitalnej. Kontrolą objęła kilka szpitali w Poznaniu. Jednak zważywszy, że 100% skontrolowanych szpitali prowadziło apteki oraz działy farmacji szpitalnej w sposób nieprawidłowy i często niezgodny z wymogami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo farmaceutyczne, można przyjąć, że problem dotyczy dużej część polskich szpitali.

NIK wykazał, że apteki nie posiadały odpowiedniego wyposażenia koniecznego dla prawidłowego przechowywania leków oraz logistyki magazynowania i dalszego przekazywania. Brakowało zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, leki były przechowywane w innych pomieszczeniach, często już nie w oryginalnych opakowaniach i bez informacji o dacie przeterminowania. NIK ujawnił również nieprawidłowości w obrocie lekami psychotropowymi oraz braki w dokumentacji leków przeznaczonych do utylizacji.

W szpitalach też często nie była prowadzona analiza kosztów leczenia i zużycia leków.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytania:

Czy nieprawidłowości wskazane przez NIK dot. poznańskich szpitali mają również miejsce w innych, publicznych placówkach leczniczych?

Czy podobne nieprawidłowości występują w prywatnych szpitalach?

Jakie wnioski po takiej kontroli NIK-u powinny zostać przekazane do publicznych szpitali w Polsce?

Źródło: sejm.gov.pl


Informacja zamieszczona na stronie www.nia.org. pl w dniu 23 grudnia 2017 roku

NIK O APTEKACH SZPITALNYCH
Praca aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej powinna zapewniać racjonalną gospodarkę lekami, bezpieczeństwo pacjentów oraz racjonalizację farmakoterapii. Szpitale zobowiązane są do prowadzenia apteki/działu farmacji szpitalnej zgodnie z wymogami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo farmaceutyczne. ⇐ więcej

Źródło: www.nik.gov.pl


 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski