Naczelna Rada Aptekarska o raporcie NIK nt. obrotu suplementami diety w Polsce

Naczelna Rada Aptekarska od dawna zwracała uwagę na szereg nieprawidłowości występujących w obrocie suplementami diety. W naszej ocenie przepisy mówiące jedynie o obowiązku notyfikacji tych produktów, jak również brak regulacji dotyczących obowiązkowego badania deklarowanego przez producentów składu tych preparatów, są zbyt liberalne.

Duże wątpliwości budzi także wszechobecna i agresywna reklama tych preparatów w mediach, która często stara się „zacierać” istotną różnicę pomiędzy właściwościami suplementu, a leku. Powszechną praktyką stosowaną w reklamach jest również „tworzenie” nieistniejących jednostek chorobowych, a następnie eksponowanie właściwości suplementu diety, mającego stanowić panaceum na wyimaginowaną dolegliwość. Celem tych zabiegów jest przede wszystkim zwiększenie popytu na dany produkt wśród konsumentów, przy jednoczesnym wprowadzaniu pacjentów w błąd, co w opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej jest praktyką naganną.

Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej od wielu miesięcy biorą udział w zespołach projektowych powołanych przy Ministrze Zdrowia, których celem jest wypracowanie rozwiązań porządkujących obrót suplementami diety. Wypracowanie odpowiednich regulacji prawnych wymaga daleko idących i jednocześnie niezbędnych zmian systemowych, dlatego w pełni popieramy działania resortu zdrowia w tym obszarze.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski