Sprawozdanie Komisji ds. Farmacji Szpitalnej za rok 2016

L.dz. P-69/2017

Warszawa, 2 lutego 2017 r.

Komisja ds. Aptek Szpitalnych liczy 10 osób. W roku 2016 odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w trybie ciągłym trwają zaś prace i konsultacje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Na ostatnie spotkanie Komisji ds. Aptek Szpitalnych zostali zaproszeni również farmaceuci szpitalni, którzy aktywnie włączają się w prace związane z formułowaniem rozwiązań prawnych.

Podczas swojej pracy członkowie Komisji aktywnie współpracują z towarzystwami naukowymi, biorą udział w konferencjach, biorą również udział w spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za kształt polskiego systemu ochrony zdrowia. Komisja ds. Aptek Szpitalnych współpracowała w 2016 roku m.in. z Ministerialnym Zespołem ds. Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, Ministerialnym Zespołem ds. Opieki Farmaceutycznej, Komisją Farmakopei Polskiej, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym (Sekcja Prawa Farmaceutycznego, Sekcja Farmacji Onkologicznej), jak również z organizacjami pozarządowymi. Efektem tej współpracy jest szereg wystąpień, propozycji legislacyjnych i pism, których celem jest realizacja m.in. wniosków programowych uchwalonych na VII KZA.

Sprawozdanie Komisji ds. Farmacji Szpitalnej za rok 2016 ⇐ więcej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski