PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2016

Barometr PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu wyniosła 197,0 tys. PLN i była wyższa o 3,41% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w grudniu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 938 mln PLN i była większa o 5,46% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w grudniu zwiększyła się względem analogicznego okresu ub. r. dla produktów w sprzedaży odręcznej o 12,68%, a dla leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 0,34%. Natomiast dla recept refundowanych zmniejszyła się w tym okresie o 4,67%. Spadek zanotowały również produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż była mniejsza o 8,67% niż w grudniu poprzedniego roku. W porównaniu do listopada 2016 r. średnia sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 10,67%. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 16,24%. Dla segmentu leków na receptę zmiana była nieco mniejsza. Dla recept refundowanych wzrosła o 7,22%, a dla recept pełnopłatnych o 6,41%. Natomiast spadek zanotowały produkty w ramach importu, których sprzedaż była o 16,63% niższa.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2016r. wyniosła 17,58 PLN. Średnia cena spadła o 0,36% wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 0,31%. W porównaniu do grudnia 2015r. ceny zwiększyły się na produktach w sprzedaży odręcznej o 4,81%, a w segmencie leków pełnopłatnych o 2,90%. Natomiast cena leków refundowanych spadła średnio o 2,17%.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny były niższe dla leków pełnopłatnych o 0,98%. Średnie ceny wzrosły dla produktów w sprzedaży odręcznej (+1,53%) i dla leków pełnopłatnych (+1,17%).

Średnia marża apteczna w grudniu 2016r. wyniosła 25,26% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,16 pp., a w porównaniu do listopada 2016r. marża spadła o 0,01 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o 285,13 mln PLN wyższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 181,75 mln PLN. Wartość segmentu leków refundowanych wzrosła o 68,85 mln PLN, a segmentu leków refundowanych była niższa o 68,85 mln PLN. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) zmniejszyły wartość sprzedaży wobec listopada o 2,93 mln PLN. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 151,99 mln PLN. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 168,13 mln PLN. Leki pełnopłatne na receptę zanotowały wzrost o 13,95 mln PLN, a leki refundowane zmniejszyły wartość o 29,01 mln PLN. Wartość leków sprowadzanych w ramach importu spadła o 1,09 mln PLN.

Wartość rynku aptecznego za cały rok wzrosła ponad 1 853 mln PLN (+6,20%) względem analogicznego okresu 2015 roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł blisko 154 mln PLN.

Podsumowanie rynku aptecznego na rok 2016: wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 31,7 mld PLN i jest wyższa o 6,2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniosła blisko 8,1 mld PLN, tj. o 2,5% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok. Średnia cena za rok 2016 była wyższa o 3,1% niż w 2015 roku, natomiast marża apteczna za ten sam okres spadła o 1,3%. Ilość pacjentów w aptece wzrosła o 2,2%, którzy zakupili o 1,3% więcej leków i innych produktów dostępnych w sprzedaży w aptekach niż w 2015 roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

 

Barometr Pex PharmaSequence – zestawienia tabelaryczne cz. I grudzień 2016 ⇐ więcej (format pdf.)

Barometr Pex PharmaSequence zestawienie tabelaryczne cz. II grudzień 2016 ⇐ więcej (format xls.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski