BIULETYN nr VII/2/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

BIULETYN aptekarski nr VII/2/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

↓ poniżej do pobrania – format pdf.

UCHWAŁA Nr VII/23/2016 z dnia 10 maja 2016 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów cudzoziemców … str. 2

UCHWAŁA Nr VII/25/2016 z dnia 22 września 2016 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” … str.  3

UCHWAŁA Nr VII/26/2016 z dnia 22 września 2016 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” … str.  4

UCHWAŁA Nr VII/27/2016 z dnia 22 września 2016 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego” … str.  6

UCHWAŁA Nr VII/28/2016 z dnia 22 września 2016 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednolitej procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru i listy członków izb aptekarskich … str. 7

UCHWAŁA Nr VII/29/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, opracowanego przez Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego … str.  9

Uchwały, załączniki do uchwał oraz inne dokumenty nie zamieszczone w Biuletynie NRA są dostępne

dla członków organów Naczelnej Izby Aptekarskiej w siedzibie Izby przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

BIULETYN aptekarski nr VII/2/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ ↓ poniżej do pobrania – format pdf.

Pobierz BIULETYN aptekarski nr VII/2/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski