Od 1 stycznia 2017 roku nowa kwota opłaty pacjenta za lek recepturowy

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku zmianie ulegnie kwota ryczałtu za lek recepturowy i od dnia 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 10 zł.

 

Podstawa prawna
art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków:

„7. Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5 wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z 2004r., Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157 poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.”

Od dnia 1 stycznia 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2 000,00 PLN brutto.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski