Informacja dla aptek zaopatrujące podmioty lecznicze nie posiadające apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej oraz gabinety lekarskie lub zakłady lecznicze dla zwierząt

I N F O R M A C J A

w sprawie terminu ważności zgód, wydawanych na posiadanie
i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające
i substancje psychotropowe.

Informuje, że:

1. Zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.) zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

2. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 kwietnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 875) zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, wydane przed zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważnościnie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 roku.

admin.:(mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski