Nr 123 (101e) listopad 2016

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny, 123/101 online numer „Aptekarza Polskiego„.

Zapraszamy na stronę http://www.aptekarzpolski.pl

ApekarzPolski_okladka

W bieżącym numerze:

   Felieton Redakcji
Przywrócić normalność

   List Prezesa NRA do farmaceutów
Prośba o poparcie projektu nowelizacji ustawy
Prawo Farmaceutyczne

   Wszechnica aptekarska
Propolis – pszczeli dar
Najsłodszy z leków
Apteczna historia chloru

   Manuał aptekarski
Opieka nad pacjentem z łuszczycą

   Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
Prof. dr hab. Franciszek Adamanis

   Panorama samorządu
Mamy jeden wspólny cel
Pod własnym sztandarem
Medal Cracoviae Merenti dla Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Krakowie
Śląska Izba Aptekarska
Opolski Dzień Aptekarza
Złoty Krzyż Zasługi
Peryskop samorządowy

   Test wiedzy „Aptekarza Polskiego”
Chwila oddechu
Jedenasta tajemnica

   Barometr PharmaExperta
Październik 2016:
sezon przeziębień rozpoczęty, rynek rośnie
głównie dzięki sprzedaży odręcznej

   Nowe rejestracje i nowości na rynku

Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
zawiera treści przeznaczone dla farmaceutów
i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
ul. Długa 16, I. piętro
00-238 Warszawa

z wyrazami szacunku,

mgr farm. Michał Grzegorczyk – Redaktor Wydawca
red. mgr Zbigniew Solarz – Redaktor Naczelny
mgr farm. Olga Sierpniowska – Sekretarz Redakcji
dr n. farm. Tomasz Baj – Zastępca Redaktora Naczelnego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski