Stanowisko NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie obrotu suplementami diety

STANOWISKO Nr VII/3/2016

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie obrotu suplementami diety

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, 11 i 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1429, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

1. W związku z trwającymi w Ministerstwie Zdrowia pracami nad prawnym uregulowaniem kwestii dotyczących suplementów diety, w tym zasad i warunków ich reklamowania, Naczelna Rada Aptekarska za konieczne uważa podjęcie prac normujących w sposób kompleksowy obrót suplementami diety.

2. Naczelna Rada Aptekarska opowiada się za utrzymaniem obrotu suplementami diety w aptekach ogólnodostępnych.

3. Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że masowe spożywanie suplementów diety oraz ich wpływ na stan zdrowia pacjentów, w szczególności pacjentów chorujących na przewlekłe choroby oraz pacjentów, którzy z uwagi na wiek przyjmują znaczne ilości leków, powodują konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, zapewniających uzyskanie przez pacjenta fachowej, rzetelnej i prawdziwej informacji o możliwości stosowania suplementu diety oraz informacji o ewentualnych interakcjach, jakie zachodzić mogą w związku ze stosowaniem suplementów diety, co możliwe jest jedynie przy wydawaniu tych produktów w aptece.

4. Uznając za konieczne utrzymanie w asortymencie aptek suplementów diety, Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że zakres dopuszczonych do obrotu suplementów nie powinien obejmować tych suplementów, które przedstawiane są odbiorcy w sposób wprowadzający go w błąd, w szczególności w zakresie składu, jego działania lub efektów, jakie mogą być osiągnięte w związku z jego stosowaniem.

5. Dopuszczanie do obrotu suplementów diety, które przedstawiane są przez przedsiębiorcę w sposób wprowadzający w błąd w zakresie ich składu, właściwości czy efektów działania, Naczelna Rada Aptekarska uważa za godzące w podstawowe interesy pacjentów, a w przypadku suplementów diety dopuszczonych do obrotu w aptekach również osób wykonujących zawód aptekarza

6. Naczelna Rada Aptekarska uważa również, że zmieniając przepisy prawne dotyczące suplementów diety należy znowelizować przepis karny, tj. art. 103 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w taki sposób, aby odpowiedzialność karna w części dotyczącej suplementu diety obejmowała nie tylko znakowanie suplementu diety w razie jego wprowadzania do obrotu, ale również nieprawidłowe znakowanie w razie prezentacji, reklamy i promocji suplementu.

Sekretarz NRA
Barbara JĘKOTmgr farmacji
Prezes NRA
Elżbieta PIOTROWSKA-RUTKOWSKAmgr farmacji

Pliki do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski