Stanowisko NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodostępnych

STANOWISKO Nr VII/4/2016

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodostępnych

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, 11 i 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1429, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

1. Historycznie, apteki ogólnodostępne od początku swojego istnienia prowadziły i prowadzą obrót kosmetykami. Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 492) posługiwała się pojęciem środków kosmetyczno-medycznych.

2. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, nie każdy kosmetyk może być przedmiotem obrotu w aptece. Stosownie do art. 86 ust. 8 w zw. z art. 72 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2008, Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), apteka może prowadzić obrót wyłącznie kosmetykami, które nie służą upiększaniu i perfumowaniu.

3. Uwzględniając definicję kosmetyku, zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 475, z późn. zm.), a także normę wyłączającą określoną grupę kosmetyków z obrotu w aptekach, stwierdzić należy, że kosmetyki dopuszczone do obrotu w aptekach stanowią wąską, bardzo specyficzną kategorię produktów. Obejmuje ona jedynie te kosmetyki, których wyłącznym lub podstawowym celem jest ochrona, pielęgnacja lub utrzymanie czystości ciała człowieka.

4. Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej kosmetyki, które mogą być przedmiotem obrotu w aptekach, z uwagi na cel, któremu służą, tj. ochronie, pielęgnacji, utrzymaniu czystości ciała lub uzupełnieniu procesu terapeutycznego, a także z uwagi na drogę podania (zewnętrzne powierzchnie ciała: skóra, włosy, wargi, paznokcie, zewnętrzne narządy płciowe, zęby i błona śluzowa), powinny nadal być przedmiotem obrotu w aptekach, a ich sprzedaż powinna być dokonywana pod nadzorem farmaceuty, którego wiedza zdobyta na studiach obejmuje również naukę z zakresu kosmetologii.

5. Naczelna Rada Aptekarska zwraca uwagę, że podjęcie decyzji o wycofaniu kosmetyków z aptek, będzie skutkowało przesunięciem tej grupy produktów do obrotu pozaaptecznego, w tym do sklepów ogólnodostępnych.

6. Prozdrowotne kosmetyki znajdujące się obecnie w aptece w większości nie są dostępne w obrocie pozaaptecznym. Jak wynika z danych posiadanych przez Naczelną Radę Aptekarską ok. 90% kosmetyków będących przedmiotem obrotu w aptekach w dniu dzisiejszym nie jest dostępne w obrocie pozaaptecznym.

7. Rozwój przemysłu kosmetycznego oraz bardzo częste, bezkrytyczne dążenie współczesnego człowieka do uzyskania szybkiego efektu, mogą sprzyjać wprowadzaniu do obrotu kosmetyków, których producenci nie przywiązują odpowiedniej wagi do ochrony zdrowia osób korzystających z danego produktu. Kosmetyki przeznaczone do obrotu w aptekach stanowią szczególną z punktu widzenia wymogów prozdrowotnych, kategorię produktów, które nie tylko nie mogą szkodzić zdrowiu, ale powinny realizować cele w zakresie ochrony zdrowia.

 

Sekretarz NRA
Barbara JĘKOTmgr farmacji
Prezes NRA
Elżbieta PIOTROWSKA-RUTKOWSKAmgr farmacji

 

Pliki do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski