Aqua pro iniectione, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych może być traktowany jako surowiec farmaceutyczny przy sporządzaniu leków recepturowych

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo L.dz.P-551/2016 z dnia 6 października 2016 r. ← vide strona www NIA w sprawie stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych, uprzejmie informuję, że przepis § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r. poz.1259) stanowi, że ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

W wykazie tym przewidziano lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione) rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

Zatem lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych może być traktowany jako surowiec farmaceutyczny przy sporządzaniu leków recepturowych.

Jednocześnie w przepisie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazano, że do wartości użytych surowców farmaceutycznych nie wlicza się kosztów przygotowanej w aptece wody wchodzącej w skład leków recepturowych.

 

Całość pisma poniżej ↓ – format pdf. (do pobrania)

Pliki do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski