Komunikat do aptek Pani Prezes NRA ws. produktu Atram oraz wykonania zobowiązania wynikającego z treści komunikatu z dn. 9 września b.r., opublikowanego na stronie internetowej firmy Sanofi-Aventis

Komunika

Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

W związku z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram, informuję, że po uzgodnieniu z firmą Sanofi-Aventis sp. z o.o., celem uzyskania przez aptekę odszkodowania za wydanie w miejsce wycofanego z obrotu produktu leczniczego nowego produktu wydanego na podstawie recepty farmaceutycznej, przyjęty został następujący schemat postępowania.

Apteka ubiegająca się o uzyskania odszkodowania, zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

1) pismo przewodnie dotyczące wypłaty odszkodowania z tytułu wycofania
produktu leczniczego, przykładowy wzór, załącznik nr 1 do Komunikatu;

2) pismo zawierające zestawienie ilości przyjętych opakowań, załącznik nr 2 do Komunikatu;

3) nota księgowa dotycząca odszkodowania za wycofane leki, załącznik nr 3 do Komunikatu;

4) zanonimizowane zestawienie recept farmaceutycznych stanowiące podstawę wydania produktu leczniczego (objęte zestawieniem recepty farmaceutyczne nie mogą zawierać danych pacjenta oraz innych danych umożliwiających jego identyfikację, załącznik nr 4 do Komunikatu.

Do powyższych dokumentów, celem umożliwienia jak najszybszego kontaktu
z przedstawicielem firmy Sanofi-Aventis sp. z o.o. wskazane jest dołączyć adres e-mail.

Przedstawiając powyższe informuję, że podstawą uzyskania odszkodowania jest przekazanie, oryginałów wszystkich wyżej wymienionych dokumentów na adres:

Randstad Payroll Solutions

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

z dopiskiem Sanofi

Przypominam, że zwrot kosztów nie obejmuje wymiany produktu leczniczego, dokonanej w okresie ważności recepty.

Jak deklaruje Sanofl-Aventis sp. z o.o., dołoży ona wszelkich starań aby proces weryfikacji i wypłacania odszkodowań przebiegał szybko i sprawnie.

Po wstępnej weryfikacji poprawności przesłanych dokumentów, z apteką skontaktuje się przedstawiciel firmy Randstad w celu potwierdzenia poprawności przesłanych danych i uruchomienia płatności łub z informacją o konieczności ich uzupełnienie albo poprawienia.

 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskie

Poniżej ↓ załączniki do pobrania – format pdf oraz doc.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski