PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu br. wyniosła 166,0 tys. PLN i była wyższa o 10,30% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w sierpniu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 467 mln PLN i była większa o 13,26% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w sierpniu zwiększyła się wartość głównych segmentów rynku. Segment leków refundowanych wzrósł o 3,58%, segment leków pełnopłatnych zwiększył się o 13,50%, a produkty w sprzedaży odręcznej osiągnęły wzrost o 15,57% względem sierpnia ub. r. Jedynie niższą sprzedaż zanotowały w tym miesiącu produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż spadła o 8,80%. W porównaniu do lipca br. statystyczna apteka odnotowała wzrost o 1,84%. Sprzedaż leków refundowanych była niższa o 1,17% niż przed miesiącem, natomiast wartość leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 2,03%, a produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 5,26%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca produkty sprzedawane w ramach importu równoległego również odnotowały spadek wartości sprzedaży. W tym wypadku sprzedaż były niższa aż o 26,02%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2016r. wyniosła 17,95 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,50%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 5,80%. W porównaniu do sierpnia ub. r. ceny wzrosły w segmentach sprzedaży odręcznej (+11,62%) i leków pełnopłatnych na receptę (+5,00%), natomiast segment leków refundowanych zanotował spadek o 1,86%.

W porównaniu do lipca br. ceny były niższe jedynie dla leków refundowanych (-0,24%). Natomiast produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły o 2,40%, a leki pełnopłatne na receptę zwiększyły cenę o 0,41%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2016r. wyniosła 25,65% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,09 pp., a w porównaniu do lipca 2016r. marża wzrosła o 0,46 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była o 44,59 mln PLN wyższa niż w poprzednim miesiącu br. Co prawda wartość sprzedaży leków refundowanych spadła o 10,57 mln PLN, jak również zmniejszyła się o 5,88 mln PLN wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), ale pozostałe segmenty zanotowały wystarczający wzrost, aby cały rynek zwiększył wartość sprzedaży wobec poprzedniego miesiąca. Wobec lipca br. wzrosła o 11,16 mln PLN sprzedaż leków pełnopłatnych, a wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 49,88 mln PLN. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 288,77 mln PLN. Najwięcej wzrosła sprzedaż odręczna o 156,90 mln PLN. Leki pełnopłatne na receptę zwiększyły sprzedaż o 79,70 mln PLN, a sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 53,32 mln PLN. Nieco niższa była natomiast sprzedaż leków w ramach importu (-1,14 mln PLN).

Wartość rynku aptecznego od początku roku wzrosła ponad 1 161 mln PLN (+5,96%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł ponad 145 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 31,3 mld PLN i będzie wyższa o 4,6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie powyżej 8,0 mld PLN, tj. o 2,1% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski