BCC za utrzymaniem zakazu reklamy aptek.

Naczelna Rada Aptekarska z zadowoleniem przyjęła stanowisko Business Centre Club odnośnie utrzymania zakazu reklamy aptek. Podjęcie tej niezwykle dojrzałej decyzji jest wyrazem społecznej odpowiedzialności organizacji, która  – reprezentując 2 tys. podmiotów biznesowych – bierze również pod uwagę interes społeczny oraz dobro polskiego pacjenta.

Business Centre Club trafnie diagnozuje niebezpieczeństwo związane z ewentualnym zniesieniem zakazu reklamy aptek. Oznaczałoby ono powrót programów lojalnościowych oraz licznych „promocji” cenowych leków, które w efekcie doprowadziłyby do jeszcze większej konsumpcji preparatów leczniczych wśród pacjentów.

Zniesienie zakazu reklamy aptek miałoby również negatywny wpływ na pozycję farmaceutów zatrudnionych w aptekach sieciowych.  Wbrew swojej woli podlegaliby oni zdecydowanie większym naciskom ze strony menedżerów aptek, nastawionych głównie na maksymalizację celów sprzedażowych, osiąganych przy wparciu wysublimowanych narzędzi marketingowych.

Argumentacja przyjęta przez Business Centre Club jest zbieżna z postulatami Naczelnej Rady Aptekarskiej, która popiera utrzymanie zakazu reklamy aptek. Utrzymanie tej regulacji jest jednym z narzędzi pozwalających na ograniczenie agresywnej ekspansji sieci aptecznych, kosztem mniejszych podmiotów. W 2004 r. funkcjonowało 45 sieci aptecznych, obecnie jest ich już 390. Podmioty te łącznie opowiadają za 38 proc. sprzedaży ilościowo i ponad 60 proc. w ujęciu wartościowym. Ich udział w rynku stale rośnie.

 

więcej poniżej ↓ format pdf.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski