Pilny komunikat Ministerstwa Zdrowia oraz formy SANOFI do aptek ws. produktu ATRAM.

Minister Zdrowia

PLD. 49434.3942.2016

Warszawa, dn. 09 września 2016 r.

 

Pani

Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
Prezes

Naczelnej Izby Aptekarskiej

 

  

W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 września 2016 roku, znakGIF-N-ZJP-4350/29/ML/16, oraz obwieszczeniem nr 87 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki (Dz. Urz. MZ poz. 87), w sprawie wycofania z obrotu trzech serii produktu leczniczego

Atram (ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017,

ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018,

ATRAM 6,25 (Can/edilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018)

proszę o przyjęcie poniższych informacji i jednocześnie zwracam się z prośbą o poinformowanie farmaceutów o sposobie postępowania w celu zabezpieczenia pacjentów dokonujących zwrotu wycofanych serii produktu Atram.

całość korspondencji w jednym pliku (format pdf.) – do pobrania ↓ poniżej. 

_____________________________________________________________________________________________

 

SANOFI

Warszawa, dnia 09.09.2016

 

Szanowny Pan Minister
Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak GIF-N-ZJP-4350/29/ML/16 z dnia 6 września 2016 roku i wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram:

Atram 12,5 seria 2561215 data ważności 11.2017,

Atram 12,5 seria 2510216 data ważności 01.2018,

Atram 6,25 seria 2010216 data ważności 01.2018,

które z polecenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego odbywa się również z poziomu pacjenta , w imieniu Sanofi Aventis Sp. z o.o. informuję że Sanofi – Aventis Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć aptekom straty z tytułu wydania pacjentowi bezpłatnie wycofanych serii leków na podstawie recepty farmaceutycznej, a także pokryć inne koszty poniesione przez aptekę, będące konsekwencją przyjmowania przez apteki zwrotów leków. Działając według wskazówek Ministerstwa …

_____________________________________________________________________________________________

 

całość korspondencji w jednym pliku (format pdf.) – do pobrania ↓ poniżej. 

 

  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski