Podziękowanie mgr farm. Krzysztofa Słomiaka.

Do Naczelnej Izby Aptekarskiej  wpłynęło podziękowanie  od pana  mgr farm. Krzysztofa Słomiaka złożone na ręce Pani Prezes  Naczelnej Rady  Aptekarskiej  mgr  farm.  Elżbiety Piotrowskiej–Rutkowskiej  za  wsparcie  udzielone w konkursie Eurostaż  2016 przez  Prezesa  NRA  oraz całą Naczelną Radę Aptekarską.

Mgr farm. Krzysztof Słomiak jako jedyny farmaceuta w Polsce został dopuszczony do ostatniego etapu konkursu i udało się mu wygrać i zakończyć na 3 miejscu w skali całego kraju i będzie odbywać staż w Parlamencie Europejskim.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski