Komunikat Sanofi-Aventis do aptek w sprawie wycofania trzech serii produktu leczniczego Atram.

Warszawa, dn. 7 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram :

Atram 12,5 seria 2561215 data ważności 11.2017
Atram 12,5 seria 2510216 data ważności 01.2018
Atram 6,25 seria 2010216 data ważności 01.2018

Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak GIF-N-ZJP-4350/29/ML/16 z dnia 6 września
2016 roku w imieniu podmiotu odpowiedzialnego informujemy o wycofaniu z obrotu wymienionych
wyżej serii, które z polecenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego odbywa się również z
poziomu pacjenta.

Dystrybutor w/w produktu leczniczego na terenie Polski, tj.: hurtownia farmaceutyczna Sanofi-
Aventis Sp. z o.o. wdrożyła procedurę wycofania wymienionych serii Atramu i przyjmie wszystkie
opakowania, w tym również napoczęte i poniesie koszty związane z dokonywanymi zwrotami.

W celu ułatwienia realizacji powyższego prosimy o przyjęcie zwrotów wszystkich posiadanych przez
pacjentów zgłaszających się do Państwa apteki opakowań w/w serii produktów leczniczych zgodnie z
poniższym

1. W przypadku kiedy pacjent dokonał zakupu w Państwa aptece należy bezwzględnie przyjąć
zwrot w tym również napoczętych opakowań. Pacjent jest upoważniony do otrzymania
zwrotu kosztów zakupu zwracanego leku lub może otrzymać w zamian opakowanie tego
samego produktu leczniczego z innej serii.

2. W przypadku gdy pacjent nie ma możliwości zwrotu wycofanego produktu leczniczego
Atram w aptece, w której dokonał zakupu leku, może dokonać zwrotu w innej aptece.
Kierownik proszony jest o skontaktowanie się z hurtownią farmaceutyczną Sanofi-Aventis Sp.
z o.o. w celu ustalenia sposobu rozliczenia.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terapii produktem leczniczym Atram,
należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski