PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu br. wyniosła 163,0 tys. PLN i była niższa o 0,61% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lipcu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 423 mln PLN i była większa o 4,21% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lipcu zmniejszyła się dla leków refundowanych o 3,27%, a dla leków pełnopłatnych spadła o 2,37% względem lipca ub. r. Również niższą sprzedaż zanotowały w tym miesiącu produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż spadła o 9,24%. Jedynie dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży wzrosła o 3,42% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W porównaniu do czerwca br. statystyczna apteka odnotowała spadek o 4,12%. Sprzedaż leków refundowanych była niższa o 8,20% niż przed miesiącem, a leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 5,78%. Natomiast produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały nieznaczny wzrost o 0,41%. Również wyższą sprzedaż w porównaniu do poprzedniego miesiąca osiągnęły produkty sprzedawane w ramach importu równoległego, których wartość zwiększyła się aż o 40,04%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2016r. wyniosła 17,85 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,90%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 5,15%. W porównaniu do lipca ub. r. ceny wzrosły w segmentach sprzedaży odręcznej (+9,77%) i leków pełnopłatnych na receptę (+4,81%), natomiast segment leków refundowanych zanotował spadek o 1,60%.

W porównaniu do czerwca br. ceny były niższe jedynie dla leków refundowanych (-1,73%), ale to wystarczyło, aby cały rynek zanotował spadek. Pozostałe produkty wzrosły bowiem nieznacznie. Produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły o 0,11%, a leki pełnopłatne na receptę zwiększyły cenę o 0,22%.

Średnia marża apteczna w lipcu 2016r. wyniosła 25,19% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,14 pp., a w porównaniu do czerwca 2016r. marża spadła o 0,05 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o 104,04 mln PLN niższa niż w poprzednim miesiącu br. Co prawda wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,83 mln PLN, jak również wzrosła o 6,46 mln PLN wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), ale pozostałe segmenty zanotowały znaczny spadek, co wpłynęło na zmniejszenie wartości całego rynku. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 80,57 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych była niższa o 33,77 mln PLN względem czerwca 2016 r. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 56,97 mln PLN. Najwięcej wzrosła sprzedaż odręczna o 58,31 mln PLN i leków pełnopłatnych na receptę o 3,27 mln PLN. Spadła natomiast sprzedaż leków refundowanych o 3,04 mln PLN. Niższa była również sprzedaż leków w ramach importu (-1,57 mln PLN).

Wartość rynku aptecznego od początku roku wzrosła blisko o 873 mln PLN (+5,04%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł prawie 125 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 31,1 mld PLN i będzie wyższa o 4,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie powyżej 8,0 mld PLN, tj. o 2,2% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski