BIULETYN nr VII/1/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

BIULETYN aptekarski nr VII/1/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

↓ poniżej do pobrania – format pdf.

SPIS TREŚCI:

UCHWAŁA Nr VII/1/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej …  str.  2

UCHWAŁA Nr VII/2/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  3

UCHWAŁA Nr VII/3/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  3

UCHWAŁA Nr VII/4/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  3

UCHWAŁA Nr VII/5/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  4

UCHWAŁA Nr VII/6/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  5

UCHWAŁA Nr VII/7/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków …  str.  5

UCHWAŁA Nr VII/8/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.   5

UCHWAŁA Nr VII/9/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.   7

UCHWAŁA Nr VII/10/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2015 rok … str.   8

UCHWAŁA Nr VII/11/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2015 r … str.  9

UCHWAŁA Nr VII/13/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2016 rok … str.  9

UCHWAŁA Nr VII/14/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2016 rok … str.  10

UCHWAŁA Nr VII/15/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie umocowania Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej … str.   18

UCHWAŁA Nr VII/16/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia składu zespołu ekspertów opracowujących programy kursów w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów … str.  18

UCHWAŁA Nr VII/17/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  19

UCHWAŁA Nr VII/18/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  20

UCHWAŁA Nr VII/19/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie tworzenia systemu identyfikującego i weryfikującego autentyczność produktów leczniczych … str.  20

UCHWAŁA Nr VII/20/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty … str. 21

UCHWAŁA Nr VII/21/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/2008 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 3 lipca 2008 r. o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej … str.  22

UCHWAŁA Nr VII/22/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i opracowania materiałów do dokumentu „Polityka lekowa Rzeczypospolitej Polskiej” … str.  22

 

Uchwały, załączniki do uchwał oraz inne dokumenty nie zamieszczone w Biuletynie NRA są dostępne

dla członków organów Naczelnej Izby Aptekarskiej w siedzibie Izby przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

 

BIULETYN aptekarski nr VII/1/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ ↓ poniżej do pobrania – format pdf.

Pobierz BIULETYN aptekarski nr VII/1/2016 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski