PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 170,0 tys. PLN i była wyższa o 3,98% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w czerwcu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 527 mln PLN i była większa o 7,32% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w czerwcu zwiększyła się dla leków pełnopłatnych o 5,38%, dla produktów w sprzedaży odręcznej o 4,83% a dla leków refundowanych o 2,62% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jedynie niższą sprzedaż zanotowały w tym miesiącu produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż spadła o 9,81% względem czerwca ub. r. W porównaniu do maja br. statystyczna apteka odnotowała nieznacznie mniejszy wzrost (+3,66%) niż względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 8,75% niż przed miesiącem, a leków pełnopłatnych zwiększyła się o 4,96%. Natomiast produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały spadek o 1,78%. Również niższą sprzedaż w porównaniu do poprzedniego miesiąca osiągnęły produkty sprzedawane w ramach importu równoległego, których wartość zmniejszyła się o 2,26%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2016r. wyniosła 18,20 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,14%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 6,41%. W porównaniu do czerwca ub. r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Najmniej dla segmentu leków refundowanych, gdzie wzrost był jedynie o 0,57%. Cena leków pełnopłatnych wzrosła o 4,09%, a produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 9,91%.Natomiast względem maja br. ceny były niższe jedynie dla produktów w sprzedaży odręcznej (-3,03%). Pozostałe segmenty wzrosły wystarczająco, aby cały rynek zanotował wzrost wobec poprzedniego miesiąca. Leki na receptę refundowaną zwiększyły cenę o 2,51%, a leki na receptę pełnopłatną wzrosły o 3,40%.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2016r. wyniosła 25,24% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,54 pp., a w porównaniu do maja 2016r. marża była wyższa zaledwie o 0,01 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o 172,31 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 71,49 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 54,92 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 47,10 mln PLN. Spadła natomiast wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która zmniejszyła się w tym okresie o 1,20 mln PLN. W porównaniu do maja 2016 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 97,05 mln PLN. Segment leków refundowanych zanotował wzrost o 81,98 mln PLN, a leków pełnopłatnych była wyższa o 29,39 mln PLN. Natomiast o 13,99 mln PLN spadła wartość sprzedaży odręcznej. Niższa była również sprzedaż leków w ramach importu (-0,32 mln PLN).

Wartość rynku aptecznego od początku roku wzrosła prawie o 816 mln PLN (+5,45%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł 136 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie prawie 31,1 mld PLN i będzie wyższa o 3,9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie powyżej 8,0 mld PLN, tj. o 2,3% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski