Stanowisko Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Stanowisko

Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzy, Lekarzy,
Pielęgniarek i Położnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Diagnostów Laboratoryjnych

 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej

mgr farm. Kazimierz Jura,

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej

lek. Grzegorz Wrona,


Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk,


Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

mgr. Ewa Brzezińska


po spotkaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie wyrażają następujące stanowisko:

1. dostrzegają potrzebę wprowadzenia w ustawach regulujących wyroby medyczne (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz suplementy diety (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia) przepisów ograniczających reklamę tych produktów, podobnie jak ma to miejsce w stosunku do produktów leczniczych (ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne); w szczególności powinno to polegać na zakazie prezentowania tych produktów przez osoby posiadające wykształcenie medyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;

2. pełniąc funkcję organu sprawującego nadzór nad wykonywaniem poszczególnych zawodów medycznych, zawodów zaufania publicznego, będą w ramach swoich samorządów zawodowych zabiegać o wzmocnienie lub utrzymanie w obecnym kształcie przepisów zabraniających osobom wykonującym te zawody uczestniczenia w reklamach produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów medycznych.

 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Kazimierz Jura

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położny
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej
lek Grzegorz Wrona

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych
mgr Ewa Brzezińska

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski