W ocenie Ministra Zdrowia przepis art. 94a u.p.f. nie uderza w wolność gospodarczą i nie powinien być zniesiony

W ramach prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony zdrowia powinny bowiem funkcjonować mechanizmy, które pozwalają na zakup leków wtedy, kiedy są one rzeczywiście niezbędne, a nie wtedy, gdy pojawia się taka pokusa wywołana reklamą.

Z tych powodów reklamy (…) aptek nie można uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów”.

Za niepożądane i nieuzasadnione względami ochrony zdrowia należy z kolei uznać zjawisko zwiększania się poziomu konsumpcji leków, w zakresie w jakim jest to wyłącznie spowodowane kampanią reklamową placówek oferujących sprzedaż tych produktów.

Obowiązujące brzmienie, przepisu art. 94a ust 1 u.p.f. nie wywołuje skutków w zakresie uprzywilejowania jakichkolwiek podmiotów czy to obecnych już na rynku czy to względem jego nowych uczestników. Zakaz reklamy działalności jest jednolity i nie ma charakteru dyskryminującego – obowiązuje wszystkich przedsiębiorców jednakowo.

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie informuję, że w ocenie Ministra Zdrowia przepis art. 94a u.p.f. nie uderza w wolność gospodarczą i nie powinien być zniesiony.

 

PODSEKRETARZ STANU
Ministerstwie Zdrowia
Krzysztof Łanda

 

całość listu (format pdf.) do pobrania – poniżej ↓

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski