Elżbieta Piotrowska-Rutkowska na Europejskim Kongresie Medycznym w Gdańsku

9.06.2016 r.

W dniach 7-8 czerwca br. w Gdańsku odbył się Europejski Kongres Medyczny. To już druga edycja wydarzenia, które zgromadziło przedstawicieli przedsiębiorców, polityki, władzy samorządowej, środowiska naukowego oraz organizacji branżowych, odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną. W dyskusji na temat modelu aptekarstwa w Polsce uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.


 

Zaproszeni do panelu goście wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, czy zmiana modelu funkcjonowania aptek może wpłynąć korzystnie dla pacjentów i cały rynek. W dyskusji „Jaki model aptekarstwa jest najbardziej korzystny dla pacjentów?” udział wzięli: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej; Beata Gorajek – Dyrektor Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Rozwoju; Ewa Warmińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia; Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA oraz Marcin Piskorski – Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Moderatorem spotkania była Dobrawa Biaduń – Ekspert ds. Zdrowia z Konfederacji Lewiatan.

Dyskusję rozpoczęła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która odniosła się m.in. do kwestii większościowego udziału farmaceuty w strukturze właścicielskiej aptek – Według nas najlepiej sprawdzi się model, w którym farmaceuta zachowuje swoją niezależność w prowadzeniu apteki. Będzie to możliwe wtedy, gdy będzie on dysponował większościowym udziałem w jej strukturze właścicielskiej. Takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje obecnie w krajach UE m.in. w Niemczech, Finlandii, Francji, Danii, Austrii, Hiszpanii, czy Szwecji.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej opowiedziała się także za utrzymaniem oraz skuteczniejszą egzekucją przepisów antykoncentracyjnych, zgodnie z którymi jeden podmiot na terenie województwa nie może prowadzić więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych – Będziemy wspierać działania inspekcji farmaceutycznej, których celem jest eliminacja patologii rynkowych. Nie może być tak, że średnio co czwarta apteka sieciowa narusza obowiązujące w tym zakresie regulacje – dodała.

Podczas dyskusji zastawiano się również nad kwestią zwiększenia uprawnień dla farmaceutów. Zdaniem Prezes NRA, farmaceuta pełni istotną rolę w całym systemie ochrony zdrowia – biorąc czynny udział w farmakoterapii pacjenta staje się jego doradcą, wspierając jednocześnie pracę lekarza: – Dlatego wzorem wielu państw UE powinniśmy wzmocnić jego pozycję – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Prezes NRA namawiała także zgromadzonych do poparcia koncepcji: „apteka dla aptekarza”, zgodnie z którą pacjent znajduje się w centrum uwagi całego procesu leczenia, apteka jest placówką ochrony zdrowia, a niezależny farmaceuta jest przedstawicielem medycznego zawodu zaufania publicznego. – Czas skończyć z konkurencją rynkową polegającą jedynie na walce cenowej i zabiegach marketingowych. Powinniśmy wspólnie zadbać o jakość oferowanych usług oraz dywersyfikację rynku. Nie może być tak, że w przyszłości o bezpieczeństwie lekowym naszego kraju będzie decydowało kilka firm zasilanych przez obcy kapitał. Rynek apteczny, jako część sektora farmaceutycznego jest strategiczną gałęzią polskiego przemysłu, dlatego powinien pozostawać pod większą kontrolą ze strony Państwa – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

***

Europejski Kongres Medyczny to nowoczesne forum integrujące międzynarodowe środowisko medyczne oraz związane ze sferą polityczno – gospodarczą, w celu stworzenia nowych ram funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia w Polsce. Rolą kongresu jest stworzenie platformy dialogu umożliwiającej wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski