STANOWISKO XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne

STANOWISKO

XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Ossa, 1 czerwca 2016 r. 

w sprawie pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne

Związek Powiatów Polskich niejednokrotnie wskazywał na problemy związane ze stosowaniem art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

w którym to przyznano radzie powiatu kompetencje do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich we współpracy z Naczelną Radą Aptekarską zamierzają podjąć wspólne działania zmierzające do uzyskania kompromisu w sprawie pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne.

Efektem prac powinny być jednoznaczne i precyzyjne zapisy prawa pozwalające na realizacje zadań powiatów w tym zakresie w uzgodnieniu ze środowiskiem farmaceutów reprezentowanym przez poszczególne Izby Aptekarskie.

 

Przewodniczący
XX Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich

Ludwig Węgrzyn

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski