Proszę przyjąć wyrazy mojej wdzięczności za zaangażowanie w dobrą zmianę, która jest tak potrzebna Polsce, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia – list Ministra Zdrowia.

MINISTAR ZDROWIA

GM.0763.21.2016

 

Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.

Pani

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16
00-238 Warszawa

 

Szanowna Pani Prezes,

serdecznie dziękuję za przesłany list z uwagami dotyczącymi funkcjonowania polskiej służby zdrowia, a przede wszystkim za cenne pomysły działań, które należy podjąć, by sprostać wyzwaniom stojącym przed państwem polskim w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Obejmując urząd Ministra Zdrowia wysłałem prośbę o merytoryczne uwagi i propozycje rozwiązań usprawniających system ochrony zdrowia do ponad 200 instytucjonalnych uczestników tego systemu. Jednocześnie w wielu sytuacjach zapraszałem do dialogu wszystkich zainteresowanych dobrem polskich pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Skala odzewu przeszła moje najśmielsze oczekiwania: dotychczas odebrałem około setki listów, które łącznie stanowią kilkaset stron uwag i postulatów zmian. Odbyłem również liczne spotkania z przedstawicielami środowisk pracowników i organizatorów służby zdrowia, a także pacjentów, które były okazją do wymiany spostrzeżeń na temat możliwych zmian w polskiej służbie zdrowia. Obecnie w resorcie toczą się prace analityczne nad zasadnością zgłoszonych propozycji i możliwościami ich wdrożenia w życie.

Żywię głęboką nadzieję, że wszystkie te postulaty zarówno przesłane na piśmie, jak i zgłoszone na spotkaniach, przyczynią się do realnej poprawy sytuacji zdrowotnej Polaków. Jeszcze raz, proszę przyjąć wyrazy mojej wdzięczności za zaangażowanie w dobrą zmianę, która jest tak potrzebna Polsce, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia.

 

Z wyrazami szacunku,

Konstanty Radziwiłł

 

Oryginał korespondencji w formacie pdf. ↓ do pobrania

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski