PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu br. wyniosła 180,5 tys. PLN i była wyższa o 0,84% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w kwietniu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 667 mln PLN i była większa o 3,18% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w kwietniu zwiększyła się nieznacznie w przypadku wszystkich podstawowych segmentów rynku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 1,22%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 1,83% względem kwietnia 2015r. Dla leków refundowanych wzrosła najmniej, bo tylko o 0,02%. Niski poziom wzrostu wynika również z spadku o 5,07% sprzedaży produktów w ramach importu (tj. wniosków indywidualnych). Natomiast względem marca br. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 4,24%. Głównie spadek dotyczył produktów w sprzedaży odręcznej, które odnotowały sprzedaż niższą o 10,37% w porównania do poprzedniego miesiąca br. Wartość segmentu leków pełnopłatnych na receptę spadła o 1,55%, a segmentu leków refundowanych wzrosła zaledwie o 0,28%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2016r. wyniosła 17,40 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,07%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 1,37%. W porównaniu do kwietnia ub. r. ceny spadły jedynie dla segmentu leków refundowanych o 0,92%. Cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,92%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 3,72%. Natomiast względem marca br. ceny były niższe tylko dla sprzedaży odręcznej o 1,71%. W przypadku leków refundowanych cena była wyższa o 0,41%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 0,97%.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2016r. wyniosła 25,59% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,31 pp., a w porównaniu do marca 2016r. marża spadła o 0,08 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była o 82,13 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 35,44 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 24,53 mln PLN, a wartość leków refundowanych była wyższa o 22,90 mln PLN. Nieznacznie mniejsza niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która spadła w tym okresie o 0,74 mln PLN. W porównaniu do marca 2016 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 118,20 mln PLN. Segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 119,07 mln PLN. Wartość segmentu leków pełnopłatnych była niższa o 9,62 mln PLN. Natomiast segment sprzedaży leków refundowanych wzrósł o 2,83 mln PLN, a sprzedaż leków w ramach importu wzrosła o 7,66 mln PLN.

Wartość rynku aptecznego od początku roku wzrosła o 560 mln PLN (+5,46%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł 140,03 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 30,9 mld PLN i będzie wyższa o 3,3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie prawie 8,0 mld PLN, tj. o 1,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski