III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej – 25 kwietnia 2016 roku Bydgoszcz.

 

III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna

 „Rynek aptek w Polsce – zjawiska, trendy, wyzwania.”

   

25 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się trzecie już spotkanie przedstawicieli Samorządu wojewódzkiego i reprezentantów Samorządu aptekarskiego. Organizatorem konferencji był Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy.

Gośćmi konferencji byli  posłowie Ewa Kozanecka ,Tomasz Latos  .Główny Inspektorat Farmaceutyczny reprezentowała Dyrektor Departamentu Nadzoru Barbara Walenciuk. Obecni byli również Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni.

Farmaceuci w osobach Prezesów poszczególnych Izb Aptekarskich i członków samorządu stanowili najliczniejszą grupę uczestników konferencji .Obecna była Pani Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrkowska-Rutkowska oraz wiceprezesi NRA Michał Byliniak
i Marek Tomków.

Obrady otworzył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 W swoim wystąpieniu przybliżył prace rządu nad przywróceniem obywatelom służby zdrowia i zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa pacjentów. Wojewoda przedstawił założenia przyjętej już przez Sejm ustawy „75+”, która wprowadza bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia.

Małgorzata Pietrzak, Prezes Pomorski-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej witając zebranych  przedstawiła główne hasła konferencji -„skupimy się na nieprzestrzeganiu zapisów antykoncentracyjnych, refundowanej opiece farmaceutycznej, problemach aptek szpitalnych, a także dynamice zmian na rynku aptek w Polsce.”

Poseł PiS Tomasz Latos w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt – „ nie jest dobrym kierunkiem tendencja do opanowania rynku aptecznego przez 2-3 sieci aptek „ W programie PiS jest zapis o aptece dla aptekarza i zapis ten należy wypełnić. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace na stosownymi zmianami w prawie. Trzeba doprecyzować, kto powinien mieć większościowy udział własnościowy w aptece.

O perspektywach wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy mówili Piotr Brukiewicz i Grzegorz Zagórny.

Dwuczęściowe wystąpienie rozpoczął dr Brukiewicz, który wymienił argumenty przemawiające za koniecznością wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce. Między innymi jest to proces starzenia się społeczeństwa, które pociągają za sobą coraz większe koszty. Dotychczasowa strategia leczenia chorób za pomocą medycyny naprawczej powinna zostać jak najszybciej uzupełniona i zastępowana strategią leczenia profilaktycznego – znacznie tańszego i skuteczniejszego w skali całego społeczeństwa. Przedstawił wyniki badan naukowych jasno wskazujących na oszczędności jakie przynosi opieka farmaceutyczna w innych krajach.

Drugą część wystąpienia poprowadził mgr Grzegorz Zagórny, który od ubiegłego roku pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanej przez Ministra Zdrowia. Podkreślił, że opieka farmaceutyczne powinna być świadczeniem gwarantowanym.

Przedstawił też kalendarz związany z pracami zespołu. Zmiany legislacyjne dotyczące wprowadzenia nowego pojęcia refundowanej opieki farmaceutycznej będą w 2017 roku. Jak  będzie wyglądać Opieka Farmaceutyczna w Polsce dowiemy się  w późniejszym terminie.

Temat „Rola państwa w ochronie rynków strategicznych. Prawo kontra monopol” przedstawiali wiceprezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr Michał Byliniak i mgr Marek Tomków. Panowie w ekspresyjny sposób pokazali niekorzystne zmiany jakie dokonują się na rynku aptecznym w naszym kraju. Apteki których właścicielem jest farmaceuta stanowią nikły procent zaś liczba sieci 50plus wzrosła z sześciu do czternastu. Od kilkunastu lat z pełna świadomością łamane są obowiązujące przepisy antykoncentracyjne. Tylko pilne działania mogą zapobiec sytuacji w której kilka firm będzie decydowało o zaopatrzeniu milionów polskich pacjentów w leki.

Problemy aptek i aptekarzy szpitalnych przedstawiła mgr Ewa Steckiewicz-Bartnicka w prezentacji „Apteka szpitalna, czy dział farmacji”. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani jakie różnice są pomiędzy apteką szpitalną a działem farmacji szpitalnej. Dlaczego podmioty lecznicze chętniej tworzą działy farmacji – czy apteka szpitalna to źródło wysokich kosztów czy raczej jest to mądra, racjonalna i bezpieczna farmakoterapia.

Wyjątkowym prelegentem konferencji była Pani Profesor dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska w swoim wystąpieniu „Opieka farmaceutyczna – szansą dla zawodu farmaceuty- aptekarza.” zadeklarowała swoje pełne poparcie dla idei wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Gdyby nasze problemy tak dokładnie rozumiało więcej lekarzy nasza praca byłaby lżejsza.  Dziękujemy Pani Profesor za to, że jest z nami i poświęca swoja energię i „serce” dla dobra aptekarzy.

Stanisław Kasprzyk Partner Relations Manager IMS Health Poland prezentacji “Dynamika zmian na rynku aptek w Polsce” – przedstawił wzrost liczny aptek na rynku sieciowym jakie sieci rozwijają się najbardziej dynamicznie. Jak  zmieniła się kondycja aptek po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak dwie poprzednie, była okazją do wymiany informacji i dyskusji nad rolą farmaceutów w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z prawidłowym zaopatrzeniem pacjentów w leki oraz funkcjonowaniem aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego.

Konferencję zamknęła Pani Małgorzata Pietrzak, Prezes Pomorski-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zapraszając  wszystkich uczestników do Bydgoszczy za rok w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Pana Mikołaja Bogdanowicza i własnym.

Dziękujemy będziemy na pewno.

 

Sekretarz
Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Barbara Jękot

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski