Pismo z Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UR.DFL.LRM.070.108.2016.RW.l

uprzejmie informujemy, iż zmiana dla produktu leczniczego Viburcol Plus (Homeopatyczny produkt leczniczy) krople doustne, roztwór, nr pozwolenia 21413. którego podmiotem odpowiedzialnym jest firma Heel Polska Sp. z o.o., uwzględniająca zmianę kategorii dostępności z: Rp na: OTC wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

 

UR.DFL.LRM.070.108.2016.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lutym i marcu 2016 r.

Całość korespondencji poniżej do pobrania ↓ (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski