PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu br. wyniosła 188,5 tys. PLN i była wyższa o 5,90% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w marcu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 785 mln PLN i była większa o 8,36% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w marcu zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 11,34%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 5,30% względem marca 2015r. Dla leków refundowanych wzrosła najmniej, bo tylko o 0,70%. Natomiast względem lutego br. statystyczna apteka odnotowała nieznaczny spadek wartości (-0,26%). Co prawda segmenty leków na receptę wzrosły nieznacznie – leki refundowane o 0,64%, a leki pełnopłatne o 0,31%, to jednak spadek sprzedaży odręcznej (-1,31%), jak również spadek produktów sprzedawanych w ramach importu, tj. wniosków indywidualnych (-2,39%) przeważył o mniejszej wartości całego rynku względem poprzedniego miesiąca.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2016r. wyniosła 17,22 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,24%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 0,22%. W porównaniu do marca ub. r. ceny spadły dla segmentu sprzedaży odręcznej o 0,47%. Ceny wzrosły dla leków refundowanych o 0,02%, a dla leków pełnopłatnych na receptę cena zwiększyła się o 0,85%. Natomiast względem lutego br. ceny były niższe tylko dla leków refundowanych o 1,39%, ale to wystarczyło, aby średnia cena obniżyła się dla całego rynku. Cena dla leków refundowanych zwiększyła się o 4,11%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,78%.

Średnia marża apteczna w marcu 2016r. wyniosła 25,67% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,48 pp., a w porównaniu do lutego 2016r. marża spadła o 0,08 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o 214,77 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 140,35 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 44,54 mln PLN, a wartość leków refundowanych była wyższa o 29,45 mln PLN. Nieznacznie wyższa niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która wzrosła w tym okresie o 0,43 mln PLN. W porównaniu do lutego 2016 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 7,39 mln PLN. Segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 15,25 mln PLN. Pozostałe segmenty wzrosły niewystarczająco, aby przeważyć spadek całego rynku. Segment sprzedaży leków refundowanych wzrósł o 6,35 mln PLN, a leków pełnopłatnych zwiększył się o 1,94 mln PLN. Nieznaczny spadek zanotowała również sprzedaż leków w ramach importu o 0,43 mln PLN.

W I kwartale 2016 r. wartość rynku aptecznego wzrosła o 478 mln PLN (+6,24%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł 159,33 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 30,7 mld PLN i będzie wyższa o 2,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie ponad 7,9 mld PLN, tj. o 1,1% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski