Pismo do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Naczelna Izba Aptekarska

L.dz. P-125/2016

Warszawa, 15 marca 2016 r.

 

Pani Beata SZYDŁO
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowna Pani Premier

 

   W imieniu samorządu aptekarskiego oraz zrzeszonych w nim polskich farmaceutów, kierując się troską o naszych pacjentów, w tym przede wszystkim o prawidłowe zaopatrzenie ich w leki ratujące zdrowie i życie, uznając równocześnie naszą współodpowiedzialność za przyszłość polskiego aptekarstwa i zawodu farmaceuty, proszę Panią Premier o spotkanie
z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej.

   Na podstawie art. 17 Konstytucji RP i ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1429) zadaniem samorządu jest m.in. reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów, troska o zachowanie godności i niezależności zawodu oraz współdziałanie
z organami administracji publicznej w sprawach związanych
z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego,

   Stale pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich aptek, grożąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej, wywóz leków za granicę, który pozbawia polskich pacjentów dostępu do leków ratujących zdrowie
i życie, limitowanie ich dostaw do aptek w związku z prowadzeniem przez niektóre firmy farmaceutyczne tzw. sprzedaży bezpośredniej, rozszerzający się obrót pozaapteczny produktami leczniczymi, nad którym państwo nie ma praktycznie żadnej kontroli, brak w polskim Prawie farmaceutycznym istotnych regulacji, obowiązujących od lat w innych krajach członkowskich

   Unii Europejskiej, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku aptek – to problemy wymagające pilnych działań rządu i Pani Premier.

   W interesie naszego państwa i jego obywateli jest stworzenie aptekom, które są placówkami ochrony zdrowia publicznego, stabilnych warunków działalności. Tylko apteka silna ekonomicznie będzie mocnym ogniwem systemu ochrony zdrowia i zagwarantuje pacjentom prawidłowe zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne. Tymczasem od wielu lat sytuacja ekonomiczna aptek stale się pogarsza, a wydawanie przez nie leków refundowanych przynosi coraz większe straty.

   W imieniu samorządu aptekarskiego jeszcze raz proszą Panią Premier
o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jestem głęboko przekonana, że przyjmie Pani propozycję rozmowy o istotnych sprawach dotyczących nie tylko aptekarzy, ale przede wszystkim naszych pacjentów.

 

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Pismo w formacie pdf – poniżej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski