Ukazało się Obwieszczenie MZ z dnia 25 lutego roku 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków….

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ZDROWIA
Warszawa, dnia czwartek, 25 lutego 2016 r.
Poz. 27

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991), ustala się na dzień 1 marca 2016 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA

 

więcej → http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/27/akt.pdf

admin.:(mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski