RECEPTA NA WIERSZ – OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI.

 

      12 luty 2016 roku za oknami uporczywy, zimny ,zacinający deszcz a w przytulnych pomieszczeniach Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 25 gwar i poruszenie. Odbywa się uroczystość wręczenia nagród laureatom  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

„RECEPTA NA WIERSZ”

     Pomysłodawcą konkursu był dyrektor Muzeum Farmacji prof. dr hab. Zbigniew Bela. Ideą przewodnią było sprawdzenie, czy i na ile dawne aptekarstwo, a w szczególności krakowskie Muzeum Farmacji , mogłoby się stać żródłem inspiracji dla refleksji o charakterze poetyckim. Idea taka była obciążona sporym ryzykiem: mogło się bowiem okazać, że zamiast poezji organizatorzy otrzymaliby wierszowane „wypracowania na temat”.

     Na szczęście tak się nie stało : spośród nadesłanych prac jurorzy z łatwością wybrali te , które zakwalifikowali do drugiego etapu konkursu, powiększając ich liczbę, właśnie ze względu na poziom nadesłanych wierszy, z regulaminowych 25 do 30 i tworząc też kategorię wierszy, które do II etapu nie przeszły to jednak zostały przez jurorów zauważone i z tego powodu opublikowane na stronie internetowej Muzeum.

Sześcioosobowy skład Jury stanowili Przewodniczący : 

Józef Baran – poeta, prozaik, publicysta, redaktor stałej rubryki Wierszowisko w „Dzienniku Polskim”

Janusz Drzewucki – poeta, krytyk literacki, redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”

 Jarosław Mikołajewski – poeta, tłumacz, publicysta, redaktor działu poezji w „Gazecie Wyborczej”

Krzysztof Lisowski – poeta ,krytyk literacki, redaktor w „Wydawnictwie Literackim”

Adam Ziemianin- poeta, prozaik, autor tekstów piosenek

Zbigniew Bela – dyrektor Muzeum Farmacji UJ

Jak podkreślił prof. Zbigniew Bela o ufundowanie nagród zwrócił się do kilku zacnych osób w mieście Krakowie ale też i Warszawie zgody udzielono bez chwili wahania co oznacza, że konkurs nie był dla nich wydarzeniem bez znaczenia.

Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie nagród dla zwycięzców.

   I Nagrodę którą osobiście wręczył jej fundator Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego:

otrzymał Krzysztof Rejmer  za wiersz „Summa iatrochemiae”

   II Nagroda ufundowana przez Prof. dr hab. med. Piotra Laidlera – Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum została wręczona Krzysztofowi Schreyerowi za wiersz „Oda do Farmacji”

   III Nagrodę fundacji Prof. UJ, dr hab. Jacka Sapy –  Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ Collegium Medicum z osobistymi gratulacjami fundatora otrzymał Marek Szczerbiński za wiersz „Hygieia która się waha”

   W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej  miałam zaszczyt  wręczyć cztery wyróżnienia  które otrzymali :

Jerzy Fryckowski za wiersz pt. „Apteka dziadka”,
Janusz Koryl za wiersz pt. „Zaklęcia”,
Anna Piliszewska za wiersz pt. „Rizotomowie”
i Maciej Zdziarski za wiersz pt. „1824: Konstancja Studzińska”.

Zwycięzcy dziękując nie kryli wzruszenia i z wielkim entuzjazmem wyrażali się o samej idei konkursu.

Po części oficjalnej do długich godzin wieczornych trwały dyskusje i rozmowy  z autorami zgłoszonych prac. Mieliśmy też możliwość wysłuchać nagrodzonych utworów recytowanych przez ich autorów. Mnie szczególnie spodobał się wiersz „Oda do Farmacji” Krzysztofa Schreyera . Ten klasyczny trzynastozgłoskowiec opisuje trudy naszego zawodu i rolę farmacji w dzisiejszym świecie. Farmacja to „Bogini”, która przynosi ulgę w cierpieniu.

Wiersze podają też recepty na miłość i życie. Wszak aptekarz często leczy rany serca i duszy:

„Weż trzy słowa na krzyż, wymieszaj dokładnie

z lubczykiem

i dolej wina ale nie przesadnie

a do serca dodawaj po trochu miłości

ucierając to razem w tyglu codzienności…”

Fragment zaczerpnięty z wiersza Manuał wierszowany (na bolesne stany) Autorstwa Wojciech Lipczyka

Lista osób i utworów nagrodzonych, wyróżnionych „zauważonych” znajduje się na stronie Muzeum Farmacji: http://www.muzeumfarmacji.pl/pl_konkurs.php

 

Zachęcam do lektury wierszy

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i docenionym autorom gratuluję.

Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej

 Barbara Jękot
mgr farmacji

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski