PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2016

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu br. wyniosła 175,0 tys. PLN i była niższa o 1,96% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w styczniu 2015r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 566 mln PLN i była większa o 0,34% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu zmniejszyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 1,12%, a dla leków pełnopłatnych spadła o 0,85%. Najniższą sprzedaż względem stycznia 2015r. zanotował segment leków refundowanych, jego sprzedaż spadła bowiem o 3,85%. Natomiast w porównaniu do grudnia 2015r. statystyczna apteka odnotowała jeszcze większy spadek wartości – była ona niższa o 8,14%. Spadek był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków refundowanych zmniejszyła się o 13,93%, leków pełnopłatnych spadła o 8,19%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była niższa o 3,85% względem poprzedniego miesiąca.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2016r. wyniosła 17,02 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 2,89%, a względem analogicznego okresu 2015r. wzrosła o 2,35%. W porównaniu do stycznia ub. r. ceny spadły jedynie dla segmentu leków refundowanych o 0,82%. Dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 2,77%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 4,03%. Natomiast względem grudnia 2015r. nastąpił spadek cen. Średnia cena produktów w sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 0,11%, a dla leków pełnopłatnych cena była niższa o 0,65%. Dla leków refundowanych średnia cena zmniejszyła się o 3,27% względem analogicznego miesiąca ub. r.

Średnia marża apteczna w styczniu 2016r. wyniosła 25,59% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2015r. o 0,56 pp, a w porównaniu do grudnia 2015r. marża wzrosła o 0,49 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o 8,65 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu
ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 12,90 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 8,04 mln PLN. Natomiast wartość leków refundowanych była niższa o 14,54 mln PLN. Większa niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która wzrosła w tym okresie o 2,26 mln PLN. W porównaniu do grudnia 2015 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 219,67 mln PLN. Wszystkie najważniejsze segmenty rynku zanotowały znaczny spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż odręczna była niższa o 40,39 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 47,73 mln PLN, a wartość leków refundowanych zmniejszyła się o 142,58 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br. Wzrost zanotowała tylko sprzedaż leków w ramach importu o 11,03 mln PLN.

Prognoza rynku apteczny na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 30,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2015r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 1,7% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski