Informacja o posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 5 lutego 2016 roku

 

   5 lutego 2016 roku odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzeniu przewodniczyła mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 

   Rada wyłoniła ze swojego grona członków Prezydium NRA.

   Wiceprezesami Naczelnej Rady Aptekarskiej zostali wybrani mgr farm. Michał Byliniak i mgr farm. Marek Tomków. Na sekretarza NRA wybrana została mgr farm. Barbara Jękot. Na skarbnika NRA wybrano mgr farm. Mariana Witkowskiego.

 

   Na niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelna Rada Aptekarska wybrała: dr Piotra Brukiewicza, dr Pawła Chrzana, mgr farm. Małgorzatę Lelito, mgr farm. Małgorzatę Pietrzak, mgr farm. Ewę Steckiewicz-Bartnicką, mgr farm. Bożenę Śliwę.

 

   Łącznie skład Prezydium NRA liczy 11 osób.

 

Naczelna Rada Aptekarska ustanowiła 13 komisji, którymi będą kierować wybrani przez Radę koordynatorzy.

 

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych
   – koordynator mgr farm. Bożena Śliwa

Komisja ds. farmacji szpitalnej
   – koordynator mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka


Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych
   – koordynator mgr farm. Jakub Dorociak


Komisja ds. opieki farmaceutycznej
   – koordynator dr Piotr Brukiewicz


Komisja ds. informatyzacji
   – koordynator mgr farm. Marian Witkowski


Komisja ds. legislacji
   – koordynator mgr farm. Michał Byliniak


Komisja ds. kontaktów zagranicznych
   – koordynator dr Piotr Migas


Komisja ds. odwoławczych
   – koordynator mgr farm. Małgorzata Pietrzak


Komisja ds. młodej farmacji
   – koordynator mgr farm. Paweł Martyniuk


Komisja ds. szkoleń i edukacji
   – koordynator dr Paweł Chrzan


Komisja ds., informacji
   – koordynator mgr farm. Marek Tomków


Komisja ds. działalności gospodarczej
   – koordynator dr Mikołaj Konstanty


Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji
   – koordynator mgr farm. Małgorzat Lelito

Rada powołała 7 zespołów problemowych, którym powierzono zadania w następujących sprawach: 

– dyżurów aptek;
– ustawy o zawodzie;
– pracowni leków cytostatycznych;
– aptek i rynku aptecznego. Apteka dla aptekarza;
– pracowników aptek;
– obrotu pozaaptecznego;
– antykoncentracji.

 

x x x

 

   Prezes NRA przedstawiła informację o spotkaniu przedstawicieli samorządu aptekarskiego z dr Konstantym Radziwiłłem, Ministrem Zdrowia. W spotkaniu z Ministrem wzięli udział mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska, prezes NRA, mgr farm. Michał Byliniak, prezes ORA w Warszawie oraz mgr farm. Marcin Wiśniewski (animator Ruchu Aptekarzy Polskich).

 

   Rada zapoznała się z projektem strategii działania NRA w zakresie ograniczenia obrotu pozaaptecznego oraz w zakresie przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych. Projekt strategii dotyczącej ograniczenia obrotu pozaaptecznego przedstawił mgr farm. Marek Tomków, a w zakresie poszanowania przepisów antykoncentracyjnych mgr farm. Michał Byliniak i mgr farm. Marek Tomków.

 

   Prezes NRA, mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska zapowiedziała, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie prawników reprezentujących izby aptekarskie. Celem spotkania będzie ustalenie zasad współdziałania w zakresie spraw wspólnych dla całego samorządu aptekarskiego.

 

   Prezes NRA poinformowała, że Rada przygotowuje opinię , która będzie przedstawiona stronie rządowej w sprawie planowanego podatku związanego z prowadzeniem działalności w soboty oraz w niedziele i święta.

 

   Naczelna Rada postanowiła, że kwota miesięczna części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe Izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej od jednego członka izby nie ulega zmianie.

 

   Naczelna Rada Aptekarska zdecydowała, że spotkania NRA odbywać się będą co dwa miesiące.

 

(red. Z.S.)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski