Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ

   Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Aby ją uzyskać należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na tronie internetowej http://europa.eu/youreurope/citizens (dostępne w języku polskim – odpowiednia zakładka).

Do wniosku należy załączyć skany następujących dokumentów:

  1. Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  2. Dyplomu ukończenia studiów
  3. Zaświadczenie NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE
  4. Prawa wykonywania zawodu
  5. Zaświadczenie NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing)
  6. W przypadku praw nabytych świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004 r.)

Do wniosku nie należy dołączać skanu części B dyplomu!!!

Zaświadczenia dot. punktów 4, 5, 6 wydaje NRA na dotychczasowych zasadach. Z każde zaświadczenie NRA pobierze opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 55,50 PLN. Opłatę tę należy wpłacić na konto NIA przed wydaniem zaświadczeń wymienionych w pkt. 3 i 5. (art. 4g ust. 2, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE 

Całość → menu główne (lewa strona) → Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej.

(J.Ł.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski