PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie br. wyniosła 168,0 tys. PLN i była wyższa o 1,20% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w listopadzie 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 450 mln PLN i była większa o 3,74% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w listopadzie zwiększyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 2,11%, a dla leków refundowanych wzrosła o 4,56% Najwyższą sprzedaż względem listopada 2014 osiągnięto w segmencie leków pełnopłatnych (+5,88%). Natomiast w porównaniu do października 2015r. statystyczna apteka odnotowała wyraźny spadek wartości, bo o 9,18%. Spadek był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 7,54%, leków refundowanych spadła o 8,03%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była niższa o 10,77% względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2015r. wyniosła 17,32 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,46%, a względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,88%. W porównaniu do listopada ub. r. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych o 1,20%, dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 2,92%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 4,42%. Natomiast względem października br. wzrost cen był mniejszy. Ceny produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 1,77%, a dla leków pełnopłatnych ceny były wyższe zaledwie o 0,08%. Natomiast średnia cena leków refundowanych zmniejszyła się o 1,24% względem analogicznego miesiąca ub. r.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2015r. wyniosła 25,94% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 0,03 pp. W porównaniu do października 2015r. marża wzrosła o 0,13 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była o 88,26 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 20,09 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 28,46 mln PLN. Natomiast wartość leków refundowanych była wyższa o 40,14 mln PLN. Nieznacznie mniejsza niż przed rokiem była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która spadła w tym okresie o 0,42 mln PLN. W porównaniu do października 2015 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 247,80 mln PLN. Wszystkie segmenty rynku zanotowały spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż odręczna była niższa o 117,54 mln PLN, sprzedaż leków refundowanych spadła o 80,35 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 43,91 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br.

Miesiąc przed końcem roku 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 1 337,57 mln PLN, tj. o 5,19% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 29,9 mld PLN i będzie wyższa o 4,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie prawie 7,9 mld PLN, tj. o 3,6% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski