PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu br. wyniosła 160,0 tys. PLN i była niższa o 1,74% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki we wrześniu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 451 mln PLN i była większa o 0,90% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki we wrześniu zmniejszyła się w przypadku wszystkich segmentów rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dla produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 3,18%. Nieco mniejszy spadek zanotowały segmenty leków na receptę.

Leki pełnopłatne miały niższą sprzedaż o 1,54%, a sprzedaż leków pełnopłatnych na recepty zmniejszyła się o 0,20% względem września 2014r. W porównaniu do sierpnia 2015r. statystyczna apteka odnotowała znaczny wzrost wartości, bo o 12,29%. Wzrost był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych wzrosła o 17,46%, leków refundowanych zwiększyła się o 10,40%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej była wyższa o 8,45% względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2015r. wyniosła 17,02 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,33%, a względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,58%. W porównaniu do września ub. r. ceny wzrosły dla segmentu leków refundowanych o 2,11%, dla leków pełnopłatnych na receptę cena była wyższa o 2,17%, a w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 3,81%. Natomiast względem sierpnia br. wzrost cen był mniejszy, ale również wystąpił w każdej z podstawowych kategorii rynku. Ceny leków refundowanych zwiększyły się o 0,30%, ceny leków pełnopłatnych wzrosły o 0,44%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej były wyższe o 2,75% niż w analogicznym miesiącu ub. r.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2015r. wyniosła 26,11% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 0,64 pp. W porównaniu do sierpnia 2015r. marża wzrosła o 0,38 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była o 22,02 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 22,19 mln PLN, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 5,89 mln PLN. Natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 5,69 mln PLN. Również niższa była wartość produktów sprzedawany w ramach importu (wnioski indywidualne), która spadła o 0,39 mln PLN. W porównaniu do sierpnia 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 272,86 mln PLN. Wszystkie segmenty rynku zanotowały wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż odręczna wzrosła o 148,79 mln PLN, sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 72,68 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych zwiększyła się o 51,21 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br.

Po trzech kwartałach 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 1 103,25 mln PLN, tj. o 5,29% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie niecałe 29,8 mld PLN i będzie wyższa o 4,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie ponad 7,9 mld PLN, tj. o 4,3% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski