PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 163,5 tys. PLN i była na tym samym poziomie, co wartość sprzedaży osiągnięta przez apteki w czerwcu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 354 mln PLN i była większa o 2,66% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w czerwcu zwiększyła się w przypadku leków wydawanych na podstawie recepty, natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej nastąpił spadek w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem czerwca 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła w segmencie leków refundowanych o 4,82%, a w segmencie leków pełnopłatnych na recepty była wyższa o 1,99%. Natomiast dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wartość zmniejszyła się o 5,72%.

W porównaniu do maja 2015r. statystyczna apteka odnotowała nieznaczny wzrost wartości, bo zaledwie o 0,62%. Sprzedaż leków refundowanych była wyższa o 3,38%, a sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 1,94%. Jedynie wartość produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zmniejszyła się w tym okresie o 2,72%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2015r. wyniosła 17,10 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,12%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,80%. W porównaniu do maja 2015r. ceny wzrosły jedynie w przypadku leków refundowanych (+0,18%), a spadły dla segmentu sprzedaży odręcznej (-2,31%) oraz dla leków pełnopłatnych na receptę (-0,26%). Natomiast względem czerwca ub. r. ceny były wyższe w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych zwiększyły się o 2,73%, leków pełnopłatnych wzrosły o 2,48%, a produkty dostępne w sprzedaży odręcznej były wyższe o 1,16% niż w analogicznym miesiącu ub. r.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2015r. wyniosła 25,78% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 0,63 pp. W porównaniu do maja 2015r. marża wzrosła o 0,40 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o 83,06 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 73,85 mln PLN, a wartość leków pełnopłatnych wzrosła o 29,05 mln PLN. Natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 20,24 mln PLN. W porównaniu do maja 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 7,90 mln PLN. Co prawda sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 26,88 mln PLN (również sprzedaż produktów importowych była nieznacznie niższa – o 1,83 mln PLN), ale wartość leków na receptę wzrosła: leków refundowanych o 27,85 mln PLN, a leków pełnopłatnych o 8,76 mln PLN względem poprzedniego miesiąca br.

Po pierwszym półroczu 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 983,71 mln PLN, tj. o 7,04% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie niecałe 30,0 mld PLN i będzie wyższa o 5,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 4,8% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski