PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju br. wyniosła 162,5 tys. PLN i była niższa o 1,52% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w maju 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 347 mln PLN i była większa o 2,94% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w maju zwiększyła się jedynie w przypadku leków refundowanych, a w pozostałych segmentach rynku spadła w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem maja 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła w segmencie leków refundowanych o 1,36%. W segmencie leków pełnopłatnych na recepty była niższa o 1,06%, a dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży zmniejszyła się o 4,58%. W porównaniu do kwietnia 2015r. statystyczna apteka odnotowała znaczny spadek wartości, bo aż o 9,22%. Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 9,75%. W przypadku produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej ich wartość spadła o 9,55%. Nieco mniej, aczkolwiek również znacznie zmniejszyła się sprzedaż leków refundowanych, której wartość spadła o 8,12% względem wyników tego segmentu w poprzednim miesiącu br.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2015r. wyniosła 17,12 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,26%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 3,87%. W porównaniu do kwietnia 2015r. ceny wzrosły jedynie w przypadku leków pełnopłatnych na receptę (+1,53%), a spadły dla segmentu sprzedaży odręcznej (-0,98%) oraz dla leków refundowanych (-0,67%). Natomiast względem maja ub. r. ceny były wyższe w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych zwiększyły się o 2,77%, leków pełnopłatnych wzrosły o 2,85%, a produkty dostępne w sprzedaży odręcznej były wyższe o 2,88% niż w analogicznym miesiącu ub. r.

Średnia marża apteczna w maju 2015r. wyniosła 25,38% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 2,58 pp. W porównaniu do kwietnia 2015r. marża spadła o 0,52 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o 67,02 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 50,48 mln PLN. Wartość leków pełnopłatnych wzrosła o 17,45 mln PLN, a wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 2,40 mln PLN.

W porównaniu do kwietnia 2015 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się aż o 238,26 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 57,08 mln PLN, a leków refundowanych o 79,51 mln PLN. Natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 94,90 mln PLN. Również sprzedaż produktów w ramach importu docelowego zanotowała spadek (o 6,77 mln PLN) względem poprzedniego miesiąca br.

Po pięciu miesiącach 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 900,66 mln PLN, tj. o 7,70% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 30,0 mld PLN i będzie wyższa o 5,4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 5,0% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski