PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu br. wyniosła 179,0 tys. PLN i była wyższa o 4,68% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w kwietniu 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 585 mln PLN i była większa o 10,03% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w kwietniu zwiększyła się we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem kwietnia 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła w segmencie leków refundowanych o 8,04%, a w segmencie leków pełnopłatnych na recepty o 5,95%. Dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży zwiększyła się tylko o 0,41%. W porównaniu do marca 2015r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 0,56%. Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 1,81%, a leków refundowanych zwiększyła się o 0,97%. Natomiast sprzedaż odręczna była niższa o 1,40% od wyników tego segmentu w poprzednim miesiącu br.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2015r. wyniosła 17,17 PLN. Średnia cena zmniejszyła się wobec poprzedniego miesiąca o 0,54%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 4,29%. W porównaniu do marca 2015r. ceny wzrosły jedynie w przypadku leków pełnopłatnych na receptę (+1,34%), a spadły dla segmentu sprzedaży odręcznej (-1,84%) oraz dla leków refundowanych (-0,07%). Natomiast względem kwietnia ub. r. ceny były wyższe w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych wzrosły o 3,13%, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zwiększyły się o 3,12%. Również ceny leków pełnopłatnych były wyższe (+2,59%) niż w analogicznym miesiącu ub. r.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2015r. wyniosła 25,90% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 2,98 pp. W porównaniu do marca 2015r. marża spadła o 0,24 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była o 235,56 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 116,94 mln PLN. Wartość leków pełnopłatnych wzrosła o 59,75 mln PLN, a wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 52,17 mln PLN. W porównaniu do marca 2015 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 14,44 mln PLN. Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 10,40 mln PLN, a leków refundowanych o 9,38 mln PLN. Dodatkowo znaczny wzrost odnotowała sprzedaż produktów w ramach importu docelowego (wzrost o 8,83 mln PLN). Natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła wartość o 14,17 mln PLN.

Po pierwszych czterech miesiącach 2015 r. rynek apteczny osiągnął wzrost wartości sprzedaży o 833,63 mln PLN, tj. o 8,85% więcej niż w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 30,3 mld PLN i będzie wyższa o 6,3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 8,1 mld PLN, tj. o 6,7% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski