PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2015

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym br. wyniosła 176,5 tys. PLN i była wyższa o 7,29% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lutym 2014r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 538 mln PLN i była większa o 12,49% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym zwiększyła się we wszystkich segmentach leków w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem lutego 2014r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła najwięcej w przypadku leków refundowanych (+9,23%). Dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży zwiększyła się o 6,63%, a leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 5,10%. W porównaniu do stycznia 2015r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 1,12%. Sprzedaż odręczna zmniejszyła sie o 3,05%, a leków pełnopłatnych spadła o 0,34%. Natomiast sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 1,29%. Nie była jednak wystarczająca, aby zmienić trend.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2015r. wyniosła 16,85 PLN. Średnia cena zwiększyła się wobec poprzedniego miesiąca o 1,35%. Natomiast względem analogicznego okresu 2014r. wzrosła o 2,82%. W porównaniu do stycznia 2015r. ceny dla segmentu leków refundowanych zwiększyły się o 1,51%, a dla sprzedaży odręcznej wzrosły o 0,24%. Natomiast dla leków pełnopłatnych średnia cena była niższa o 0,36%. Względem lutego ub. r. ceny wzrosły w każdej kategorii. Ceny leków refundowanych były wyższe o 3,05%, a leków pełnopłatnych wzrosły o 2,93%. Średnia cena w sprzedaży odręcznej była wyższa o 2,33%.

Średnia marża apteczna w lutym 2015r. wyniosła 26,63% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2014r. o 0,66 pp. W porównaniu do stycznia 2015r. marża wzrosła o 0,48 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o 281,78 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu
ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 177,75 mln PLN, a produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 110,26 mln PLN. Wartość leków pełnopłatnych była wyższa o 50,45 mln PLN.

W porównaniu do stycznia 2015 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 19,65 mln PLN. Jedynie wartość sprzedaży leków refundowanych była wyższa o 15,11 mln PLN. Sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 29,09 mln PLN, a leków pełnopłatnych spadła o 0,06 mln PLN. Również niższą sprzedaż zanotowały produkty sprzedawane w ramach importu docelowego (-5,73 mln PLN), co wpłynęło na słabszy wynik rynku wobec poprzedniego miesiąca.

Prognoza dla rynku aptecznego na rok 2015 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 30,1 mld PLN i będzie wyższa o 5,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2014r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 5,3% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski