PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie br. wyniosła 166,0 tys. PLN i była niższa o 2,06% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w listopadzie 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 362 mln PLN i była większa o 1,90% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w listopadzie spadła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do listopada 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się dla leków pełnopłatnych na receptę o 3,75%. W przypadku sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży spadła o 1,83%, a dla leków refundowanych zmniejszyła się o 1,49%.

W porównaniu do października 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 7,78%. Sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 8,26%, a leków refundowanych spadła o 7,61%. Również sprzedaż leków pełnopłatnych odnotowała spadek – jej wartość zmniejszyła się o 7,07%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2014r. wyniosła 16,67 PLN. Średnia cena wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o 1,20%. Natomiast względem analogicznego okresu 2013r. zwiększyła się o 0,83%. W porównaniu do października 2014r. ceny dla segmentu leków refundowanych zmniejszyły się o 0,27%, a dla leków pełnopłatnych spadły o 0,07%. Ceny wzrosły tylko dla segmentów sprzedaży odręcznej o 1,62%. Względem listopada ub. r. ceny zachowywały się podobnie – wzrosły wyłącznie dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej (+1,20%). Natomiast ceny były niższe dla segmentu leków pełnopłatnych (-0,17%) oraz dla leków refundowanych (.-0,95%).

Średnia marża apteczna w listopadzie 2014r. wyniosła 25,97% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 2,28 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża spadła o 1,53 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była o 44,10 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 21,47 mln PLN, a produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrosła o 20,00 mln PLN. Natomiast wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zwiększyła się zaledwie o 0,79 mln PLN. W porównaniu do października 2014 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 190,01 mln PLN. Wartość sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 82,06 mln PLN, a leki refundowane zanotowały spadek wartości o 69,02 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca. Również leki pełnopłatne – chociaż w nieco mniejszym stopniu – zwiększyły swoją sprzedaż (+36,85 mln PLN).

Od początku bieżącego roku wartość całego rynku wzrosła o 531 mln PLN (+2,10%) względem wyniku rynku osiągniętego w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest na tym samym poziomie, co prognoza z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 28,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2014 r. wyniesie ponad 7,5 mld PLN, tj. o 5,7% (+0,1 pp) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski