PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku br. wyniosła 180,0 tys. PLN i była niższa o 3,49% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w październiku 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 552 mln PLN i była większa o 0,17% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w październiku spadła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do października 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się dla leków pełnopłatnych na receptę o 7,15%. W przypadku leków refundowanych wartość sprzedaży spadła o 3,16%, a dla sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 1,86% wobec analogicznego okresu ub. r. W porównaniu do września 2014r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 4,65%. Wzrost objął wszystkie segmenty rynku. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 6,39%, a leków pełnopłatnych wzrosła o 3,39% Również sprzedaż odręczna odnotowała wzrost – jej wartość zwiększyła się o 3,65%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2014r. wyniosła 16,57 PLN. Średnia cena wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o 0,81%. Natomiast względem analogicznego okresu 2013r. zmniejszyła się o 0,65%. W porównaniu do września 2014r. ceny dla segmentu leków pełnopłatnych zmniejszyły się o 0,67%. Ceny wzrosły dla segmentów sprzedaży odręcznej o 0,62%, a dla leków refundowanych o 1,07%. Względem października ub. r. ceny wzrosły nieznacznie dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej (+0,15%), a spadły dla segmentu leków pełnopłatnych (-1,38%). Natomiast ceny dla leków refundowanych były na tym samym poziomie, co w październiku ub. r. Za spadek średniej ceny względem analogicznego okresu ub. r. odpowiada również zmniejszenie się cen pozostałych produktów w obrocie aptecznym, tj. produktów realizowanych w ramach importu docelowego.

Średnia marża apteczna w październiku 2014r. wyniosła 28,25% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 1,49 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża wzrosła o 0,45 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była o 4,46 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 18,88 mln PLN, a leków refundowanych wzrosła o 4,82 mln PLN. Natomiast wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 20,61 mln PLN.

W porównaniu do września 2014 r. wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 122,53 mln PLN. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 60,35 mln PLN, a produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały wzrost wartości o 40,21 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca. Również leki pełnopłatne – chociaż w nieco mniejszym stopniu – zwiększyły sprzedaż (+19,90 mln PLN).

Od początku bieżącego roku wartość całego rynku wzrosła o 487 mln PLN (+2,12%) względem wyniku rynku osiągniętego w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest nieznacznie niższa od prognozy z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 28,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,6% (-0,3%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2014 r. wyniesie ponad 7,5 mld PLN, tj. o 5,6% (bez zmian) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski