PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu br. wyniosła 152,0 tys. PLN i była niższa o 2,56% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w sierpniu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 135 mln PLN i była większa o 0,34% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w sierpniu spadła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do sierpnia 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się dla leków refundowanych o 3,13%. W przypadku leków pełnopłatnych na receptę wartość sprzedaży spadła o 2,48%, a dla sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 2,28% wobec analogicznego okresu ub. r. W porównaniu do lipca 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 8,16%. Spadek dotknął wszystkie segmenty rynku. Sprzedaż leków refundowanych zmniejszyła się o 9,75%, a sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 9,05%. Najmniejszy spadek względem lipca br. odnotowała sprzedaż odręczna, której wartość spadła o 5,90%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2014r. wyniosła 16,42 PLN. Średnia cena spadła wobec poprzedniego miesiąca o 0,72%, a względem analogicznego okresu 2013r. wzrosła o 0,29%. W porównaniu do lipca 2014r. ceny zmniejszyły się dla segmentu leków refundowanych (-0,38%), natomiast wzrosły wobec leków na receptę pełnopłatną (+0,53%) oraz dla produktów w sprzedaży odręcznej (+0,16%). Względem sierpnia ub. r. ceny wzrosły dla segmentu sprzedaży odręcznej (+0,57%) i leków pełnopłatnych (+1,84%). Natomiast ceny dla leków refundowanych zmniejszyły się wobec analogicznego okresu ub. r. o 0,78%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2014r. wyniosła 26,65% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 1,36 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża wzrosła o 0,22 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była o 7,14 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość leków refundowanych zmniejszyła się o 1,97 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły o 5,32 mln PLN, a wartość sprzedaży leków pełnopłatnych była wyższa o 2,00 mln PLN. niż w sierpniu ub. r. W porównaniu do lipca 2014 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 176,08 mln PLN. Leki refundowane zanotowały spadek wartości sprzedaży o 80,73 mln PLN. Leki pełnopłatne na receptę wykazały sprzedaż niższą o 43,96 mln PLN, a produkty w sprzedaży odręcznej zmniejszyły wartość o 48,11 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca. Od początku bieżącego roku wartość całego rynku wzrosła o 354 mln PLN (+1,96%) względem wyniku rynku osiągniętego w analogicznym okresie ub. r.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest nieznacznie wyższa od prognozy z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 28,6 mld PLN i będzie wyższa o 3,0% (+0,2%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie ponad 7,5 mld PLN, tj. o 6,2% (+1,2%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski