PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 163,5 tys. PLN i była wyższa o 2,51% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w czerwcu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 271 mln PLN i była większa o 4,52% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w czerwcu wzrosła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do czerwca 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla leków refundowanych o 1,40%, a w przypadku leków pełnopłatnych na receptę o 1,84%. Najwięcej wzrosła wartość sprzedaży odręcznej, która osiągnęła o 3,83% większą sprzedaż niż w analogicznym okresie ub. r. W porównaniu do maja 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 0,91%. Mniejszą wartość sprzedaży zanotowały wszystkie segmenty rynku. Sprzedaż odręczna spadła o 1,55%, sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 1,11%, a sprzedaż leków refundowanych była niższa zaledwie o 0,03% od wyniku osiągniętego w maju br.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2014r. wyniosła 16,48 PLN. Zmiany średniej ceny były nieznaczne zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (-0,05%), jak i analogicznego okresu 2013r. (-0,03%). Względem maja 2014r. ceny zwiększyły się dla segmentu leków na receptę pełnopłatną (+0,10%) oraz dla leków refundowanych (+0,22%). Jednakże spadek cen w sprzedaży odręcznej (-0,65%) był wystarczający, aby średnia cena nie wzrosła. Względem czerwca ub. r. wystarczająco dużym (-1,78%) spadkiem wykazał się natomiast segment leków refundowanych, aby przeważyć wzrost cen w pozostałych segmentach rynku. Cena produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,33%, a dla leków pełnopłatnych zwiększyła się o 0,54% względem analogicznego okresu ub. r.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2014r. wyniosła 26,41% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 0,75 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża spadła i była niższa o 1,54 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była o 98,31 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 49,51 mln PLN. Leki refundowane wzrosły o 28,07 mln PLN, a wartość sprzedaży leków pełnopłatnych była wyższa o 18,80 mln PLN. niż w czerwcu ub. r.

W porównaniu do maja 2014 r. wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 8,13 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały obniżenie wartości sprzedaży o 9,04 mln PLN, a leki pełnopłatne na receptę wykazały sprzedaż niższą o 2,83 mln PLN. Natomiast wartość sprzedaży leków refundowanych wzrosła o 4,48 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Od początku bieżącego roku wartość całego rynku wzrosła o 256 mln PLN (+1,87%) względem wyniku rynku osiągniętego w analogicznym okresie ub. r. O wzroście zadecydowały wyniki drugiego kwartału br.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest wyższa od prognozy z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,5 mld PLN i będzie wyższa o 2,6% (+0,7%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie ponad 7,4 mld PLN, tj. o 4,6% (+0,9%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski