PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu br. wyniosła 165,0 tys. PLN i była wyższa o 3,13% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w maju 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 279 mln PLN i była większa o 4,57% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w maju wzrosła we wszystkich segmentach rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do maja 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla leków refundowanych o 3,71%, a w przypadku sprzedaży odręcznej o 3,13%. Nieco słabiej wzrosła wartość sprzedaży leków pełnopłatnych, która osiągnęła o 1,82% większą sprzedaż, co w analogicznym okresie ub. r. W porównaniu do kwietnia 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 3,51%. Mniejszą wartość sprzedaży zanotowały wszystkie segmenty rynku. Sprzedaż odręczna spadła o 4,81%, sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 3,35%, a leków refundowanych o 2,06%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2014r. wyniosła 16,49 PLN. Była ona wyższa o 0,14% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2013r. średnia cena spadła o 0,20%. Względem kwietnia 2014r. ceny zwiększyły się tylko dla segmentu leków na receptę pełnopłatną (+1,27%), natomiast spadły dla leków refundowanych (-0,32%) i sprzedaży odręcznej (-0,74%). Względem maja ub. r. spadek dotknął segmenty leków na receptę. Leki pełnopłatne miały cenę niższą o 1,01%, a leki refundowane o 0,91%. Natomiast produkty dostępne w sprzedaży odręcznej wzrosły o 0,33%.

Średnia marża apteczna w maju 2014r. wyniosła 27,96% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 0,96 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża spadła i była niższa o 0,93 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o 99,63 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 41,69 mln PLN. Sprzedaż odręczna wzrosła o 39,43 mln PLN, a wartość sprzedaży leków pełnopłatnych była wyższa o 16,08 mln PLN. niż w maju ub. r. W porównaniu do kwietnia 2014 wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 69,72 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały obniżenie wartości sprzedaży o 40,33 mln PLN, co stanowiło blisko 58% spadku całego rynku. Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 14,78 mln PLN, a wartość sprzedaży leków refundowanych spadła o 13,04 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest nieznacznie wyższa od prognozy z poprzedniego miesiąca. Zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,3 mld PLN i będzie wyższa o 1,9% (+0,2%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie blisko 7,4 mld PLN, tj. o 3,7% (+0,7%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski