PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu br. wyniosła 171,0 tys. PLN i była wyższa o 0,88% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w kwietniu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 349 mln PLN i była większa o 1,88% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w kwietniu wzrosła w segmencie sprzedaży odręcznej i leków refundowanych, a spadła w segmencie leków pełnopłatnych na receptę względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W porównaniu do kwietnia 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla sprzedaży odręcznej o 2,67%, a w przypadku leków refundowanych była wyższa o 0,67%. Wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zmniejszyła się w tym okresie o 1,93%. W porównaniu do marca 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości o 3,39%. Mniejszą wartość sprzedaży zanotowała sprzedaż odręczna (-7,34%) i sprzedaż leków pełnopłatnych (-2,15%). Jedynie sprzedaż leków refundowanych wzrosła nieznacznie (+0,14%).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2014r. wyniosła 16,46 PLN. Była ona wyższa o 0,90% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2013r. średnia cena spadła o 0,97%. Względem marca 2014r. ceny zwiększyły się tylko dla segmentu leków na receptę pełnopłatną (+0,70%), natomiast spadły dla leków refundowanych (-0,05%) i sprzedaży odręcznej (-0,86%). Względem kwietnia ub. r. spadek dotknął segmenty leków na receptę. Leki pełnopłatne miały cenę niższą o 1,52%, a leki refundowane o 1,02%. Natomiast produkty dostępne w sprzedaży odręcznej wzrosły o 0,12%.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2014r. wyniosła 28,89% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 1,61 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża również wzrosła i była wyższa o 1,47 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była o 43,32 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Sprzedaż odręczna wzrosła o 33,47 mln PLN, a wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 14,12 mln PLN. Natomiast spadek o 5,13 mln PLN zanotował segment leków pełnopłatnych. W porównaniu do marca 2014 wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 81,01 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały obniżenie wartości sprzedaży o 74,03 mln PLN, co stanowiło ponad 91% spadku całego rynku. Sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 11,22 mln PLN, natomiast leki refundowane zanotowały nieznaczny wzrost (+1,74 mln PLN) wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Prognoza dla rynku na rok 2014 jest zbliżona do prognozy z poprzedniego miesiąca i zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,2 mld PLN i będzie wyższa o 1,7% (+0,1%) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,3 mld PLN, tj. o 3,0% (+0,2%) więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski